توانمندسازی زنان و جامعه پایدار- درباره نشریه
سخن سردبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
"کار زنان را باور کنید"
این باور ماست.
بر مبنای همین باور و اعتقاد است که گرد هم آمدیم تا به اندازه بضاعت خویش راه را هرچه بیشتر به سوی  باور به زنان و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان در ساختن جامعه‌ای پایدار، پویا و سرشار از صلح و آرامش هموارتر سازیم.
  خداوند را شاکریم که با همکاری و همیاری اساتید، دانشمندان و علاقه مندان امکانی فراهم شده است تا هر چه بیشتر در حوزه توانمندسازی و توان افزایی زنان گامی دیگر برای رسیدن به جامعه ای پایدار برداشته شود.
همبستگی اثربخش بین توانمندسازی زنان با پیشرفت و توسعه همه جانبه و پایدار روز به روز بیشتر آشکار می گردد. ابعاد این توانمندسازی در حوزه‌های مختلف آموزش، سلامت، مهارت، مشارکت، مدیریت، فناوری، شبکه سازی، فرصت‌سازی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی، و بین المللی را شامل می شود.
محوریت مطالب و مقالات این فصلنامه پرداختن به نقش زنان و توانمندی‌های آنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، زیست محیطی، عمرانی، فناوری، هنری و غیره است؛ در عین حال با تجربه زیسته و دانش بومی زنان و تلفیق آن با دستاوردهای مدرن در حوزه های مختلف تاکید دارد.
مدیریت چاپ بیش از صدها مقاله علمی- پژوهشی در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، انجام ده ها طرح مطالعاتی و پژوهشی در پژوهشکده امیرکبیر و شرکت آمایش و توسعه شرق و نیز چاپ ده‌ها مجموعه مقاله و کتب متعدد در انتشارات پاپلی تجربه گران بهایی برای به سرانجام رساندن فصلنامه "توانمندسازی زنان  و جامعه پایدار" در اختیار مدیران این فصلنامه قرار داده است تا با همکاری و پشتیبانی سایر اساتید و اندیشمندان در حوزه مطالعات زنان این کار را به اهداف والای خود نزدیک کند.
در این راه نه هیچ پشتوانه دولتی، نه هیچ پشتوانه مادی، نه هیچ سرمایه، نه هیچ امکانات و نه هیچ چشم انداز مادی نداریم. امید است که با همراهی دوستان و تشویق علاقمندان بتوانیم ادامه دهیم.

فاطمه وثوقی
صاحب امتیاز و سردبیر
نشانی مطلب در وبگاه توانمندسازی زنان و جامعه پایدار:
http://womenresearch.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب