Close

Logo

توانمندسازی زنان و جامعه پایدار

اعضای هیات تحریریه
ناهید سجادیان
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکnsajadiyanscu.ac.ir
شماره تلفن+۹۸ (۶۱) ۳۳۳۳۰۰۱۱
رشته تحصیلیمدیریت شهری
پست سازمانیدانشگاه شهید چمران ،اهواز،ایران
آخرین بروزرسانی1400/3/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: