Close

Logo

توانمندسازی زنان و جامعه پایدار

اعضای هیات تحریریه
مریم استادی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکostadimrgmail.com
شماره تلفن+۹۸ (۵۱) ۳۷۶۵۴۵۵۰
رشته تحصیلیشهرسازی
پست سازمانیدانشیار شهرسازی
محل خدمتدانشگاه آزاد اسلامی ،واحد مشهد،ایران
آخرین بروزرسانی1400/3/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: